Ministri Boçvarski në Prishtinë prezanton tre propozimet e MTL për zgjerim të rrjetit TEN-T

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Boçvarski sot ka marrë pjesë në Këshillin e Ministrave në kuadër të Sekretariatit të Komunitetit të Transportit që mbahet në Prishtinë.

Përveç ministrit Boçvarski, në Këshill morën pjesë edhe ministrat e Transportit nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina, të cilët diskutuan për zgjerimin e rrjetit ekzistues TEN-T (rrjeti europian i korridoreve).

Në fjalën e tij, ministri Boçvarski prezantoi tri propozimet e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve për zgjerimin e rrjetit TEN-T që kalon nëpër territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

“Takimet e këtij lloji janë të një rëndësie të veçantë, sidomos kur në rend dite kemi tema me rëndësi të jashtëzakonshme, siç është auditimi i ardhshëm i rrjeteve TEN-T. Ministria e Transportit dhe Lidhjeve e Republikës së Maqedonisë së Veriut merr pjesë aktive në këtë proces. Tri propozimet tona janë: Pjesa lindore e Korridorit 8 hekurudhor nga Gjithëpërfshirës për të kaluar në Rrjetin Kryesor të Korridoreve, më tej pjesa hekurudhore nga Krak 10-D nga Manastiri në Kremenicë dhe rruga nga Velesi në Medzitli për të kaluar në rrjetin kryesor. të korridoreve. Propozimi i tretë nis nga udhëkryqi i korridoreve 8 dhe 10 afër Shkupit, deri në kufirin me Bullgarinë afër Novo Sellës dhe lidhet me Korridorin 4, për të hyrë në rrjetin Gjithëpërfshirës TEN-T”, tha Boçvarski.

Më tej theksoi se Ministria e Transportit dhe Lidhjeve vazhdon të punojë në mënyrë aktive për ndërtimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në korridoret 8, 10 dhe këmbën 10-D, gjë që do të mundësojë lidhje më efikase rajonale dhe zhvillim të ekonomisë.

Ai prezantoi para Këshillit investimet kapitale në ndërtimin e hekurudhës drejt Bullgarisë, si dhe investimet në ndërtimin dhe modernizimin e korridorit rrugor 8 dhe 10-D.

Në kuadër të Këshillit, ministri Boçvarski pati edhe takim bilateral me ministrin e Transportit dhe Infrastrukturës së Republikës së Kosovës, Liburn Aliu, ku u bisedua për lidhjen rajonale, projektet e përbashkëta dhe bashkëpunimin ekonomik.

Të fundit në përqindje