Bekteshi: Po përgatisim masa të reja për uljen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë, nuk mund të bëhen fitime në kohë lufte si më parë

Shkup, 9 qershor – Po shqyrtojmë masat, në konsultim me sektorin e biznesit. Është duke u konsideruar një masë për uljen e kostove të caktuara për prodhuesit apo importuesit e produkteve ushqimore bazë. Ne do të marrim parasysh të gjitha kostot e bëra nga prodhuesit dhe do të bëjmë një analizë për të eliminuar disa detyrime që ndikojnë më tej në çmimet përfundimtare. Këto kosto marrin pjesë me 25 për qind në çmimin final të produkteve, tha ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi sonte në emisionin Uin-Uin në Tv Telma.

“Të gjitha ato produkte, apo 80 për qind e këtyre produkteve që kanë qenë në vendimin fillestar, ne do të marrim një masë për to në aspektin tregtar dhe si të tregtohet me ato produkte duke filluar nga importi, nëse një produkt i caktuar nuk prodhohet në Maqedoninë e Veriut, nga faturat hyrëse nga kostot që ka”, theksoi Bekteshi.

Nëse një kompani prodhon vetëm një produkt, sigurisht që ka kosto më të larta operative për atë produkt, nëse ka një gamë më të madhe produktesh, duhet të shpërndajë kostot e të gjitha produkteve. Dhe për ata prodhues që prodhojnë këto produkte për ta do të ketë një masë tjetër ku do të merren parasysh inputet që kanë, kur them input nënkuptoj çmimet e aksioneve që janë të grurit, të lulediellit apo lëndëve të tjera të para, sipas atyre analizave ata e përcaktojnë çmimin dhe ne kemi mundësinë si Ministri e Ekonomisë dhe si Qeveri që t’i heqim disa kosto që i kanë aktualisht”, tha Bekteshi.

Këto masa, siç tha ministri, tashmë janë marrë një herë dhe janë përvoja nga vendet evropiane dhe me gjasë do të miratohen javën e ardhshme.

“Ne kemi rrjete supermarketesh që kanë promovime dhe politika të ndryshme në tregjet e tyre. Ka kosto të ndryshme për një produkt si për prodhuesin ashtu edhe për importuesin e atij produkti. Këto janë politikat që kanë zinxhirët e tregut. “Ne mendojmë se në një kohë të tillë duhet të eliminohen kostot e tilla shtesë që ndikojnë në çmimin edhe të prodhuesit edhe të importuesit dhe ato kosto variojnë nga 5% deri në 25% në çmimin final të produkteve”, tha Bekteshi.

Ministri theksoi se gjatë ditëve të fundit përmes konsultimeve intensive me të gjithë palët, tregtarët me shumicë dhe pakicë, prodhuesit e produkteve ushqimore bazë, si dhe me të gjitha institucionet kompetente në fushën e kontrollit të tregut, janë shqyrtuar të gjithë faktorët që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë dhe cilat janë pritshmëritë për periudhën e ardhshme.

“Po, çmimet e ushqimeve bazë janë rritur si rezultat i masave që ne kemi marrë, si ngrirja e marzheve dhe ulja e TVSH-së, kanë pushuar së aplikuari, por tregtarë të caktuar për të realizuar fitim vendosin marzhe jo reale për këto produkte. Nuk lejohet në këtë moment që disa tregtarë të vendosin marzhe të mëdha fitimi si përpara krizës”, tha Bekteshi.

Ministri Bekteshi informoi se ka një propozim nga Oda Ekonomike e Maqedonisë në sferën e kufizimit të marzhit të fitimit në produktet ushqimore bazë nga 5% deri në 10%.

“Kemi konstatuar se markete të ndryshme në të gjithë vendin vendosin marzhe të ndryshme fitimi për produktet, por ne e kemi thënë hapur se të njëjtat fitime që janë bërë vitin e kaluar nuk mund të bëhen në kohë lufte. “Ashtu siç ne e rishikojmë buxhetin, edhe ata duhet të rishikojnë pritshmëritë dhe planet e tyre për këtë vit”, tha ministri.

Sipas ministrit në një ekonomi të hapur të tregut, çdo masë e vendosur nga qeveria për të kontrolluar rritjen e çmimeve mund të jetë vetëm e përkohshme.

“Ekonomia e tregut të hapur ndikohet nga disa faktorë të jashtëm dhe ndikime të caktuara nga BE-ja po përhapen tek ne, dhe lufta në Ukrainë ka pasur një ndikim të veçantë në muajt e fundit. Por njëfarë përgjegjësie për rritjen e çmimit duhet ta mbajnë vetë tregtarët”, tha ministri.

Të fundit në përqindje