Diskutim: Nevojitet kuadër ligjor për dhunën kibernetike

Shkup, 13 qershor – Përparimet në teknologjinë digjitale kanë sjellë edhe rrezik sepse mjetet digjitale përdoren edhe për të ushtruar dhunë, si dhe për t’u përfshirë në trafikimin e qenieve njerëzore onlajn etj. Ajo që dominon edhe në hapësirën onlajn është dimensioni gjinor i dhunës kibernetike, përkatësisht shënjestrimi i grave dhe vajzave në lidhje me sjelljen e tyre onlajn, duke i mohuar gruas autonominë etj. Rregullimi ligjor i kësaj sfere dhe edukimi është i nevojshëm nga aspekti i njohjes së dhunës kibernetike dhe nga aspekti i raportimit dhe mbrojtjes së saj, besojnë pjesëmarrësit në diskutimin e sotëm me temë “Dhuna kibernetike – siguria dhe vetëcensura”, organizuar nga Komisioni i Hlsinkut për të Drejtat e Njeriut.

Elena Petrovska nga Koalicioni Margjina theksoi se ata që punojnë si aktiviste për të drejtat e grave apo kategoritë e rrezikuara të qytetarëve shpesh janë cak i sulmeve etj. për punën e tyre, për familjen e tyre. Ai vuri në dukje rastet e dhunës seksuale në hapësirën onlajn, në dhomat publike që po ndodhin, thotë ai, tashmë në vazhdimësi, ndërsa përgjigja ndaj këtyre llojeve të dhunës shpeshherë vjen ngadalë ose nuk vjen me zgjidhje ligjore.

“Tema është shumë e gjerë, shumë e gjerë. Hapësira kibernetike është një term i gjerë dhe tek ne përpunimi se çfarë është dhuna kibernetike është i vonuar, sepse ka më shumë forma, më shumë tipologji, ka mënyra të ndryshme të përdorimit të mjeteve digjitale. Sipas hulumtimit që kemi bërë, duket se në vendin tonë nuk ka ende burime ku t’i drejtohemi grave, vajzave, si dhe çdo viktimë e dhunës onlajn, sepse mendoj se tema duhet të punohet shumë më thellë, shumë më e nënshtruar në aspektin e njohjes, si në aspektin arsimor, ashtu edhe në aspektin e raportimit dhe mbrojtjes. Pra në atë pjesë mendoj se praktika mungon edhe në nivel evropian dhe botëror. Ky revolucion i katërt industrial, siç quhet ndryshe, është edhe më dominues me përdorimin e teknologjive digjitale në vendet më të zhvilluara, por edhe niveli i dhunës atje është i lartë, thotë Petrovska.

Sipas saj dhuna seksuale, ngacmimet, bullizmi tek të rinjtë, nxënësit etj. por edhe tek të rriturit, sipas asaj që dëshmojmë në rrjetet sociale, duhet të rregullohet për të mbrojtur viktimat e dhunës, dhe nga ana tjetër për të njohur të drejtat e tyre, por edhe përgjegjësitë e tyre.

“Ajo që është e dënueshme në hapësirën fizike është e dënueshme edhe në hapësirën onlajn, pra në hapësirën kibernetike. Pra, ndër vite, të paktën këtu tek ne, por edhe me shembuj në botë, duket se në vend që hapësira onlajn të jetë, të zhvillohet në një mjedis demokratik, të sigurt për përdorimin e internetit, përkundrazi përdoret. për të kryer dhunë, dhunë me bazë gjinore. Ekziston edhe një hendek gjinor për sa i përket përdorshmërisë, veçanërisht midis grave, grave të cenueshme, më të varfërve etj., dhe e gjithë kjo, nga ana tjetër, ndikon në jetën e tyre në realitet, duke qenë se interneti tashmë është një realitet dhe kështu ne duhet ta kuptojmë, kështu duhet të sillemi, tha Petrovska.

Sllavica Anastasovska nga Komiteti i Helsinkit i theksoi rezultatet e hulumtimit si pjesë e një projekti të zbatuar vitin e kaluar në tri shkolla në tre qytete, ku janë përfshirë 300 të anketuar, ndërsa 78 për qind kanë thënë se kanë qenë viktima të ndonjë forme të dhunës në internet, ku pjesa dominuese e tyre janë femra.

– Nga ata 300 të anketuar, 78 për qind thanë se ishin viktima të një lloj dhune kibernetike. Sigurisht, ne kemi matur edhe efektet shëndetësore të pjesëmarrësve. Efektet janë fizike dhe mendore në shëndetin mendor, dhe nga ata 300 të anketuar, 11 thanë se kishin menduar vetëvrasjen, që mendoj se është një numër alarmant. Diçka duhet bërë në aspektin e rregullimit ligjor sepse aktualisht kemi një boshllëk të madh ligjor”, tha Anastasovska.

Sipas saj, ka shumë pak rregullim për faktin se dhuna në internet i përket dhunës psikologjike dhe ky është një term në të drejtën penale. Më pas për dhunën seksuale ndaj grave që mbulohet nga një ligj tjetër, Ligji për dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje. Megjithatë, ai shton se, kemi një hendek të madh sa i përket dhunës kibernetike, së pari nuk kemi një përcaktim se çfarë përbën dhuna në internet, cilat janë llojet, format.

Sa i përket situatës me çështjen ligjore, ajo tregon se në nivel evropian po bëhen përpjekje nga Këshilli i Evropës që sfera digjitale të vihet në një direktivë. Ka një Konventë për Sistemet Kompjuterike të vitit 2001, të cilën e kemi ratifikuar në vitin 2005, por sipas saj, tani për tani duket se është vetëm në letër dhe në jetën e përditshme nuk shohin se si ta trajtojnë problemin, përkatësisht ka viktima të cilët nuk kanë si t’i ndihmojnë.

Të fundit në përqindje