Edhe Këshilli inspektues me drejtor të ri, Qeveria emëron Daniela Rendevskën

Shkup, 19 Prill – Qeveria në seancën e sotme vendosi për vendimet e Komisionit për çështje të personelit dhe konkludoi t’i rekomandojë Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë Aksionare për Komunikacionin Postar “Posta e Maqedonisë së Veriut” shkarkimin e Jani Makradulit nga pozita e kryetarit të Bordit dhe Drejtor i Përgjithshëm i saj është zgjedhur nga Vasko Stefanov.

Ai më parë është shkarkuar nga pozita e zëvendësdrejtorit të Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qeveria e shkarkoi Stevo Krstevskin, drejtor i Fondit për sigurime shëndetësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa ushtruese të detyrës së drejtoreshës së Këshillit inspektues e emëroi Magdalena Filipovska-Grashkoska, ushtruese të detyrës së drejtoreshës së Fondit për sigurime shëndetësore.

Në seancën e sotme të Qeverisë, kryetare e Këshillit inspektues është emëruar Daniela Rendevska në vend të Magdalena Filipovska Grashkoska.

Të fundit në përqindje