Provim argëtues për parashkollorët në Jahja Kemal – Strugë

Strugë, 10 maj – Për të kontribuar në edukimin e nxënësve kandidatë për shkolla fillore dhe për të rritur motivimin e tyre, Po organizojmë një “test argëtues” me çmim + bursë.

Në këtë konkurs presim të gjithë kandidatët e arsimit fillor, i cili mendojmë se do të ndikojë pozitivisht në jetën arsimore të pjesëmarrësve.

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë fëmijët me datëlindje nga data 01.01.2016-31.01.2017. Aplikimi bëhet jo më vonë se 12.05.2022.

Testi do të zhvillohet më 14 maj në orën 10:00 në Jahja Kemal – Strugë dhe do të zgjasë një orë. Fëmijët duhet të jenë prezent 15 minuta para testit.

Lidhjen e aplikimit:
https://forms.gle/u2cdm3atcwUkMnmF9

Shembuj të detyrave:
https://docs.google.com/document/d/1Q_hrcgsuJcH95s-ggIMfYZhqA-OHkCPK/edit?usp=sharing&ouid=100948329417509981115&rtpof=true&sd=true

Të fundit në përqindje