Zv.ministri Aliu viziton shkollat e mesme në Kumanovë

Kumanovë, 18 maj – Zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, Lulzim Aliu sot i vizitoi shkollat e mesme të Kumanovës “Nace Buxhoni”, “Pero Nakov” dhe “Kiro Burnaz” në kuadër të fazës së dytë të fushatës për promovimin e arsimit të mesëm profesional “Mëso me mençuri, puno me profesionalizëm”, qëllimi i së cilës është njoftimi i nxënësve të ardhshëm të shkollave të mesme me perspektivat dhe mundësitë të cilat i ofron ky lloj i arsimit.

“Ditën e hapur të cilën e organizojnë shkollat e mesme profesionale është vazhdimësi e projektit për promovimin e paraleleve duale të cilat në kohën e fundit po marrin përmasa të mëdha”, tha Aliu, pas vizitës së sotme në shkollën e mesme teknike “Nace Buxhoni”.

Ai përkujtoi se projekti filloi me 11 paralele para dy viteve, vitin e kaluar shkollor ai numër i rrit në 97, ndërsa këtë vit sipas Konkursit, i cili ende po vijon, për regjistrim në arsimin e mesëm janë miratuar nga ana e MASH-it 227 paralele si kërkesë nga ana e shkollave, interesimit të nxënësve dhe bashkëpunimit me kompanitë.

Edhe këtë vit në shkollën e mesme “Nace Buxhoni”, sipas Konkursit nxënësit e ardhshëm të shkollave të mesme mund të regjistrohen në një prej tre drejtimeve, makineri, elektroteknikë dhe drejtim shëndetësor të cilat ofrojnë nga disa profile.

Në shkollën e mesme “Pero Nakov” në vitin e parë mund të regjistrohen 445 nxënës në 16 paralele. Shkolla ka drejtim ekonomik-juridik dhe tregtar, drejtim tekstil-lëkurë dhe arsim artistik.

Në shkollën e mesme shtetërore, qendra rajonale për arsim profesional “Kiro Burnaz” këtë vit mund të regjistrohen 386 nxënës në 14 paralele. Në këtë shkollë ka drejtim bujqësi-veterineri, kimi-teknologji, drejtim makinerie dhe shërbime personale. Në këtë shkollë nxënësit mund të zgjedhin edhe dy profile të reja, që të dyja nga arsimi dual, drejtimi në komunikacion dhe drejtimi në shëndetësi.

Të fundit në përqindje