Diskutim me temë “Dhuna kibernetike – siguri dhe vetëcensurë”

Shkup, 13 qershor – Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut sot organizon diskutim me temë “Dhuna kibernetike – siguri dhe vetëcensurë”.

“Për përvojat e tyre personale dhe profesionale në këtë temë do të diskutojnë Ivana Smilevska (Radio MOF), Katerina Ivanova (HERA Mladi) dhe Sllavica Anastasovka (Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut – Shkup). Diskutimin do ta modelojë Elena Petrovska (koalicioni Margjina)”, informojnë nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut.

Trajtimi joadekuat i problemit nga institucionet, mungesa e hetimeve dhe legjislativë adekuate, akuzat e viktimave si narrativë dominuese, dhe rrallë ndëshkimi i dhunuesve nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut thonë se hapësira sajber po bëhet vend i pasigurtë për gratë, globalisht

Të fundit në përqindje