Filloi para regjistrimit të nxënësve në klasën e parë për vitin e ardhshëm shkollor 2022/2023 në “ Jahja Kemal “

Shkup, 18 prill – Filloi para regjistrimit të nxënësve në klasën e parë për vitin shkollor 2022-2023 në programin pilot “ Jahja Kemal ”.

Mësimi realizohet sipas plan programit për shkollat fillore të përgatitura nga Biroja për zhvillimin e arsimit dhe të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Paralelet janë në gjuhë Shqipe dhe Maqedonase, mësimi realizohet me ndihmën e mjeteve më bashkëkohore teknikeː kompjuterë, tabelë digjitale (smartboard), gjithashtu theks të veçantë i kushtohet mësimit intensiv të gjuhës Angleze dhe shahut si lëndë e detyrueshme në klasën e parë.

Të fundit në përqindje

Filloi para regjistrimit të nxënësve në klasën e parë për vitin e ardhshëm shkollor 2022/2023 në “ Jahja Kemal “

Shkup, 18 prill – Filloi para regjistrimit të nxënësve në klasën e parë për vitin shkollor 2022-2023 në programin pilot “ Jahja Kemal ”.

Mësimi realizohet sipas plan programit për shkollat fillore të përgatitura nga Biroja për zhvillimin e arsimit dhe të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Paralelet janë në gjuhë Shqipe dhe Maqedonase, mësimi realizohet me ndihmën e mjeteve më bashkëkohore teknikeː kompjuterë, tabelë digjitale (smartboard), gjithashtu theks të veçantë i kushtohet mësimit intensiv të gjuhës Angleze dhe shahut si lëndë e detyrueshme në klasën e parë.

Të fundit në përqindje