Higjena Komunale pastron lokacione të ndryshme në komunën Karposh

Gjatë ditës së sotme do të finalizohen aktivitetet për pastrimin e përgjithshëm pranveror të komunës Karposh në aksionin e Qytetit të Shkupit ku morën pjesë të gjitha ndërmarrjet publike të qytetit.
Aksioni filloi më 28 mars dhe në kuadër të tij NP Higjiena Komunale – Shkup çdo ditë zbatonte aktivitete për pastrimin dhe larjen manuale dhe makinerike të bulevardeve dhe rrugëve në këtë komunë të Shkupit, si dhe larje dhe dezinfektim të kontejnerëve dhe mikro – lokacioneve të tyre.
Në enët e posaçme që NP Higjiena Komunale – Shkup i vendosi në katër lokacione në këtë komunë të Shkupit, deri tani janë hedhur përafërsisht 104 metër kub mbetje të vëllimshme, të cilat ekipet e Ndërmarrjes do t’i transportojnë gjatë fundjavës së ardhshme.
https://www.facebook.com/khigiena.com.mk/photos/pcb.114808494505659/114807881172387

Të fundit në përqindje