Ministri Sali nënshkruan Memorandum për bashkëpunim me ambasadorin hungarez, Ishtvan Duks

Avancimi i bashkëpunimit dypalësh me Hungarinë, që ka për qëllim përmirësimin e cilësisë dhe disponueshmërisë së resurseve njerëzore, materiale dhe infrastrukturore në shëndetësi, ishte fokusi i Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar sot ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Resurseve Njerëzore të Hungarisë për bashkëpunim në fushën e shëndetësisë dhe mjekësisë për periudhën 2022-2026.
Memorandumin e nënshkruam së bashku me Lasllo Ishtvan Duks, Ambasador i Republikës së Hungarisë. Me Memorandumin e Mirëkuptimit parashikohet bashkëpunim në disa fusha prioritare, si: organizimi dhe modernizimi i sistemeve të kujdesit shëndetësor dhe sigurimit shëndetësor, si dhe shkëmbimi i përvojave për ndjekjen epidemiologjike të sëmundjeve infektive, edukimin mjekësor dhe trajnimin mjekësor. Në kuadër të Memorandumit është paraparë organizimi i punëtorive të përbashkëta, si dhe shkëmbimi i ndërsjellë dhe trajnimi i mjekëve.

Të fundit në përqindje