Memorandum bashkëpunimi/ Zëvendësministri Hasani: Përforcojmë kapacitetet për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftën kundër terrorizmit

Duke qenë se radikalizimi online është një fenomen që po evoluon vazhdimisht, si ndërkombëtarisht ashtu edhe në vendin tonë, Komiteti Kombëtar për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Luftën kundër Terrorizmit, njohu menjëherë nevojën dhe mbështeti idenë e përgatitjes së këtij lloj dokumenti. , parashikuar në kuadër të projektit IPA “Ngritja e kapaciteteve për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftën kundër terrorizmit”, financuar nga Bashkimi Evropian. Duke u nisur nga baza se bashkëpunimi është shtylla kryesore, veçanërisht kur bëhet fjalë për radikalizimin, i përcaktuar si një tërësi procesesh, të cilat tek individë të caktuar çojnë në ndryshimin e qëndrimeve, që mund të rezultojë në përdorimin e dhunës, sot zyrtarët e qeverisë, përkatës. institucionet dhe sektori publik nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi në luftën kundër radikalizimit online.
Në emër të Ministrisë së Mbrojtjes, këtë Memorandum e ka nënshkruar zëvendësministri Hasani.
Në emër të Ministrisë, sot nënshkrova Memorandumin për bashkëpunim në luftën kundër radikalizimit përmes internetit, i cili mundëson bashkëpunim dhe koordinim më gjithëpërfshirës dhe më të ngushtë të disa institucioneve shtetërore në përballjen me këtë fenomen të dëmshëm. Memorandumi buron nga projekti IPA “Përforcimin e kapaciteteve për preventiv/ parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftën kundër terrorizmit”, financuar nga Bashkimi Europian, është shprehur kështu zëvendësministri i Mbrojtjes, Bashkim Hasani.

Të fundit në përqindje