Ministria e Bujqësisë thirrje deputetëve të miratojnë ndryshimet në ligjin për bujqësi

Shkup, 30 maj – Konsensusin e Komisionit kuvendor për bujqësi, pylltari dhe ekonominë e ujërave, me të cilin unanimisht u miratuan ndryshimet në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural, duhet ta tregojnë deputetët në seancën e sotme plenare, apelon Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU).

MBPEU thekson edhe një herë se miratimi i ndryshimeve do të ndihmojë drejtpërdrejt mbi 20 mijë familje që jetojnë nga prodhimi i duhanit. Do të mundësojë që nesërm të realizohet pagesa er subvencioneve.

“Kërkojmë nga të gjithë deputetët që unanimisht t’i miratojnë ndryshimet e këtij ligji si pikë e parë e rendit të ditës të seancës së sotme të 64-të plenare të Kuvendit të caktuar për në ora 12:10. Kujtojmë se miratimi i ndryshimeve në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural të propozuar nga një grup deputetësh më 23 shkurt 2022 ndihmon drejtpërdrejt më shumë se 20 mijë familje që jetojnë nga prodhimi i duhanit. Miratimi i ligjit na hap rrugën që të mund të realizojmë pagesën e subvencioneve për këtë grup të rëndësishëm të bujqve që janë në përgatitjet për një rediment të ri”, thekson MBPEU.

MBPEU vlerëson se bllokadat që synojnë realizimin e të drejtave të bujqëve krejtësisht të pajustifikuara, si dhe se ato çojnë në përkeqësim të situatës në sektor.

“Çdo bllokadë e drejtuar kundër pagesës së mbështetjes së merituar dhe mjeteve financiare për stimulimin e bujqëve dhe prodhimit bujqësor në kohë të tilla krize, e zvogëlon edhe më tej mbështetjen për prodhimet bujqësore të Maqedonisë, e cila mund të ndikojë në zvogëlimin e sipërfaqeve bujqësore dhe kulturave bujqësore, por edhe në rritjen e çmimeve të ushqimet bazë. Për këtë qëllim, edhe një herë apelojmë që zëri i bujqëve të dëgjohet dhe ata të vendosen lart në prioritetet dhe ligjet e mëposhtme nga të cilat varen drejtpërdrejt dhe indirekt shumë familje bujqësore tradicionale, si dhe shumë bujqë dhe gra të reja që merren individualisht me bujqësi”, potencon MBPEU.

Të fundit në përqindje

Ministria e Bujqësisë thirrje deputetëve të miratojnë ndryshimet në ligjin për bujqësi

Shkup, 30 maj – Konsensusin e Komisionit kuvendor për bujqësi, pylltari dhe ekonominë e ujërave, me të cilin unanimisht u miratuan ndryshimet në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural, duhet ta tregojnë deputetët në seancën e sotme plenare, apelon Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU).

MBPEU thekson edhe një herë se miratimi i ndryshimeve do të ndihmojë drejtpërdrejt mbi 20 mijë familje që jetojnë nga prodhimi i duhanit. Do të mundësojë që nesërm të realizohet pagesa er subvencioneve.

“Kërkojmë nga të gjithë deputetët që unanimisht t’i miratojnë ndryshimet e këtij ligji si pikë e parë e rendit të ditës të seancës së sotme të 64-të plenare të Kuvendit të caktuar për në ora 12:10. Kujtojmë se miratimi i ndryshimeve në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural të propozuar nga një grup deputetësh më 23 shkurt 2022 ndihmon drejtpërdrejt më shumë se 20 mijë familje që jetojnë nga prodhimi i duhanit. Miratimi i ligjit na hap rrugën që të mund të realizojmë pagesën e subvencioneve për këtë grup të rëndësishëm të bujqve që janë në përgatitjet për një rediment të ri”, thekson MBPEU.

MBPEU vlerëson se bllokadat që synojnë realizimin e të drejtave të bujqëve krejtësisht të pajustifikuara, si dhe se ato çojnë në përkeqësim të situatës në sektor.

“Çdo bllokadë e drejtuar kundër pagesës së mbështetjes së merituar dhe mjeteve financiare për stimulimin e bujqëve dhe prodhimit bujqësor në kohë të tilla krize, e zvogëlon edhe më tej mbështetjen për prodhimet bujqësore të Maqedonisë, e cila mund të ndikojë në zvogëlimin e sipërfaqeve bujqësore dhe kulturave bujqësore, por edhe në rritjen e çmimeve të ushqimet bazë. Për këtë qëllim, edhe një herë apelojmë që zëri i bujqëve të dëgjohet dhe ata të vendosen lart në prioritetet dhe ligjet e mëposhtme nga të cilat varen drejtpërdrejt dhe indirekt shumë familje bujqësore tradicionale, si dhe shumë bujqë dhe gra të reja që merren individualisht me bujqësi”, potencon MBPEU.

Të fundit në përqindje