Shfaqja teatrale e Forumit “Arsimi është (nën) forcë – Arsimi është (jo) fuqi”

Shkup, 3 qershor – Ambasada e Fëmijëve Megjashi – Programi për Edukim për Paqe, sot organizon forumin teatror “Arsimi është (nën) forcë – Arsimi është (jo) fuqi, në të cilin një grup profesorësh do të flasin për mobingun në shkollë, përjashtimin social, shpërdorimin e detyrës, partishmëri dhe privilegjet partiake.

Teatri Forum / Teatri i të Shtypurve është një formë krijuese e teatrit pjesëmarrës që krijon mundësi për diskutim mbi tema që mund të karakterizohen si të ngarkuara emocionalisht dhe ofron hapësirë ​​për zgjidhjen krijuese të problemeve dhe një pamje të ndryshme të problemeve.

Temat e trajtuara janë nga jeta reale dhe praktika dhe prezantohen përmes etydeve/shfaqjeve të shkurtra të ndjekura nga ndërveprimi me publikun. Dy etyde të shkurtra do të shfaqen në Forumin e ardhshëm Teatror.

Në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë përfaqësues të disa shkollave, partive politike, sindikatave, institucioneve shtetërore dhe OJQ-ve.

Të fundit në përqindje