Merr epilog protesta e “grusht” studenteve kundër profesoreshës Besiana Mehmedi me vërejtje për studentët që thyen kodin etik

Nga mbledhja e mbajtur ne dekanatin e Fakultetit të Arteve- këshilli i fakultetit ka sjellur vendim një Vërejtje ndaj profesoreshës Besiana Mehmedi për mos lejim të krijimit të situatave të tilla në ambientet akademike dhe per menaxhim te situates nderkaq ndaj studenteve Ardi Lena dhe Bleron Velou ka dhene vërjetje komisioni diciplonor per fyerje, shpifje dhe shkelje të kodit studentor. Për studentët Ardi Lena e Bleron Veliu sipas Informatave vërejtjet do të jepen ditëve në vijim të cilët kanë përdor gjuhë fyese, shpifje dhe kërcënime në drejtim të së njejtës! Lënda e Historisë së muzikës me këtë grup do vazhdon të mbahet me profesor Dr. Bajram Çupi, ndërkaq provimet me kërkesë të pedagoges do të mbahen me prezencë të dy profesorëve të tjerë! Ndërkohë që studentët paralajmërojnë vazhdimin e bojkotit ky është vendim i prerë i organeve të Universitetit siq tha prodekani per arsim Xhelil Rufati.

Të fundit në përqindje